Cloud
Hvad, hvorfor og hvordan?
Læs mere

Hvad er Cloud Computing?

Cloud computing er en mængde af services, der leveres over internettet ved brug af en "betal for det du bruger" model. Du kan se det som leje af computer resourcer, lagerplads og en række services fra en ekstern partners datacenter.

Ingen maintanance

I stedet for at bruge en stor mængde resurser på at maintaine computere og digital lagerplads i dit eget datacenter, lejer du disse ydelser lige så længe du har brug for dem. -etop kun så længe du har brug for det. For du kan lynhurtigt stoppe en eller flere servere, der kører i skyen. Dermed stopper betalingen af lejen for disse resurser også med det samme. Det er altså en langt mere agil og fleksibel måde at arbejde på, og det er med garanti billigre og bedre end det traditionelle (gammeldags) setup, hvor man købte egne servere, ansatte folk til at maintaine dem, og ofte ikke havde overblikket over om serverne blev udnyttet fuldt ud eller måske endda nærmede sig overbelastning.

På få minutter kan du oprette en server, installere et website på denne server, og du kan endnu hurtigere nedlægge både server og website igen. Det egner sig rigtig godt til en digital verden, hvor du mødes med krav om at tingene går hurtigt, og hvor der er en forventning om at du kan levere fleksible løsninger. Dine udviklere kan eksempelvis også lave en prove of concept - en hjemmesideløsning på en infrastruktur med en eller flere servere eller lignende - på ganske få timer. - og mod slutningen af arbejdsdagen kan de nedlægge alle resurser, og det hele vil kun have kostet ganske få kroner.

Hvorfor skal jeg bruge Cloud

Cloud services hjælper din virksomhed til at arbejde hurtigere og øge fokus på innovation. Store og mindre firmaer skal i dag møde krav om at man på digitale løsninger kan levere nye features i rekord højt tempo.

Virtual Machines

En grundsten i Cloud Computing er brugen af Virtual Machines. I et traditionelt setup, hvor en virksomhed har sit eget datacenter, benytter man sig af fysiske maskiner - servere - til at hoste sine applikationer, databaser mv. Skal en udvikler bruge en ny server, er det ofte forbundet med en ventetid på dage til uger, og det er forbundet med en startomkostning på 30.000 - 50.000 kroner, og en efterfølgende omkostning til maintanance af serveren. Benytter man sig af mulighederne for Virtual Machines i Cloud, er ventetiden på at få en ny server ca. 3-5 minutter, og en stor del af efterfølgende maintanance får man out of the box.

Virtual Machines er ikke en fysisk maskine, men en software emulation af en fysisk computer. Det kan virke komplekst og abstrakt, men fokuserer man på resultatet af denne forskel, betyder det langt lavere omkostninger, langt hurtigere setup og langt mere fleksibilitet i forhold til eksempelvis at skalere op og ned på CPU, RAM mv.